2020:  · · ·  2021:  · · · · · · · · ·

2020
2020
Rap - 2 @
2 @
300
Vpiska Battle - 3 @
3 @
250
 - 3 @ 16
3 @ 16
 - 3 @ IZI
3 @ IZI
200
Feduk - 3 @ Gipsy
3 @ Gipsy
1900
 - 3 @ Holiday
450
  - 4 @ 16
4 @ 16
400
 - 4 @ Hall
600
 - 4 @ 1930
4 @ 1930
BY
 - 4 @ Crystal Hall
700
 - 8 @ 1930
8 @ 1930
True - 9 @ IZI
9 @ IZI
990
 - 9 @
9 @
1400
 - 9 @ 16
9 @ 16
1000
Rap / - 9 @
9 @
300
 - 10 @ 16
10 @ 16
800
Random Base - 10 @ Gipsy
10 @ Gipsy
1300
Nolimit '20 - 10 @
10 @
1000
 - 10 @ Powerhouse
300
 - 11 @ Guru Bar
600
 - 11 @
11 @
 - 11 @ Punk Fiction
UA
500
 /  - 11 @ Live Stars
500
 . - 16 @
16 @
600
CMH - 16 @ IZI
16 @ IZI
ILWT - 16 @ 1930
16 @ 1930
 & - 16 @ Gipsy
16 @ Gipsy
1200
Hensy - 17 @ IZI
17 @ IZI
800
 - 17 @ 1930
17 @ 1930
 Group - 17 @ Live Stars
600
 - 17 @
17 @
300
 - 18 @ IZI
18 @ IZI
400
Haru - 18 @ 1930
18 @ 1930
 - 23 @ 1930
23 @ 1930
Everthe8 - 23 @
23 @
 - 23 @ Gipsy
23 @ Gipsy
PLC - 24 @ Gipsy
24 @ Gipsy
Sagath - 25 @
25 @
700
Palc - 27 @ 16
27 @ 16
 - 29 @ Stadium
29 @ Stadium
KZ
  - 31 @ IZI
31 @ IZI
 - 31 @ Gipsy
31 @ Gipsy
2020
.  - 1 @ Club
1 @ Club
 - 3 @ Hall
Vlasov - 4 @
4 @
300
Johnyboy - 5 @ 16
5 @ 16
LV
1200
 - 6 @
6 @
350
 - 7 @ Gipsy
7 @ Gipsy
1900
The Limba - 7 @ Hall
KZ
1200
 - 7 @ Pravda
7 @ Pravda
800
NLO - 7 @ IZI
7 @ IZI
 - 8 @ Club
8 @ Club
Gidayyat - 8 @
8 @
 - 13 @ IZI
13 @ IZI
1000
 - 14 @ 1930
14 @ 1930
1600
 - 14 @
14 @
1000
 - 15 @ 1930
15 @ 1930
Vtornik - 15 @
15 @
600
 - 15 @ Club
15 @ Club
 - 21 @ Club
21 @ Club
 - 21 @ Crystal Hall
400
Grechanik - 26 @ IZI
26 @ IZI
600
 - 26 @ Lstra
26 @ Lstra
 - 26 @ Stadium
26 @ Stadium
1200
27 @ Gipsy
 & - 29 @
29 @
 - 29 @ 1930
29 @ 1930
2020
 - 4 @ Club
4 @ Club
 - 6 @ Hall
1000
 - 13 @ 1930
13 @ 1930
 - 19 @
19 @
BY
ATL - 27 @ Hall
27 @ Hall
2021
Macan - 6 2021 @ Arbat Hall
6 2021 @ Arbat Hall
 - 16 2021 @ Live Stars
16 2021 @ Live Stars
Hofmannita - 24 2021 @
24 2021 @
800
2021
 , 1 - 5 2021 @ Club
5 2021 @ Club
 , 2 - 6 2021 @ Club
6 2021 @ Club
 - 12 2021 @ 16
12 2021 @ 16
KZ
12 2021 @ Club
 - 13 2021 @ Arbat Hall
13 2021 @ Arbat Hall
Sqwoz Bab - 14 2021 @ Club
14 2021 @ Club
DJ Krush - 17 2021 @ Mutabor
17 2021 @ Mutabor
JP
1200
 - 18 2021 @ Club
18 2021 @ Club
 - 19 2021 @ Club
19 2021 @ Club
 - 20 2021 @ Arbat Hall
20 2021 @ Arbat Hall
 - 21 2021 @
21 2021 @
Fat Nick - 25 2021 @
25 2021 @
US
GONE.Fludd - 26 2021 @ Stadium
26 2021 @ Stadium
T-Fest - 27 2021 @ Stadium
27 2021 @ Stadium
 - 28 2021 @ Club
28 2021 @ Club
2021
Pyrokinesis - 5 2021 @ Arena
5 2021 @ Arena
700
Saluki - 6 2021 @ Stadium
6 2021 @ Stadium
Bones - 10 2021 @ Stadium
10 2021 @ Stadium
US
Onyx - 13 2021 @ Hall
13 2021 @ Hall
US
 - 14 2021 @ Arbat Hall
14 2021 @ Arbat Hall
Aikko - 20 2021 @ IZI
20 2021 @ IZI
BY
400
. Rave, 1 - 20 2021 @ Club
20 2021 @ Club
. Rave, 2 - 21 2021 @ Club
21 2021 @ Club
Big Baby Tape - 21 2021 @ Stadium
21 2021 @ Stadium
1200
Tricky - 28 2021 @ Club
28 2021 @ Club
UK
2021
Anacondaz - 2 2021 @ Stadium
2 2021 @ Stadium
1200
  - 4 2021 @
4 2021 @
UA
800
 - 10 2021 @ Hall
10 2021 @ Hall
 - 10 2021 @
10 2021 @
 - 11 2021 @ Stadium
11 2021 @ Stadium
Feduk - 16 2021 @ Stadium
16 2021 @ Stadium
 - 17 2021 @ Stadium
17 2021 @ Stadium
 - 18 2021 @ Hall
18 2021 @ Hall
800
Jeembo - 25 2021 @ Arbat Hall
25 2021 @ Arbat Hall
1000
(Hed) P.E. - 25 2021 @ Pravda
25 2021 @ Pravda
US
2021
GSPD, 1 - 1 2021 @ Stadium
1 2021 @ Stadium
 - 2 2021 @ Arbat Hall
2 2021 @ Arbat Hall
1000
GSPD, 2 - 2 2021 @ Stadium
2 2021 @ Stadium
2rbina 2rista - 29 2021 @ 1930
29 2021 @ 1930
2021
A$AP Rocky - 29 2021 @
29 2021 @
US KZ
2021
 , 1 - 2 2021 @
2 2021 @
CA ZA
4000
 - 3 2021 @
3 2021 @
 , 2 - 3 2021 @
3 2021 @
4000
 , 3 - 4 2021 @
4 2021 @
4000
bbno$ - 13 2021 @ Aglomerat
13 2021 @ Aglomerat
CA
2021
2021
 - 23 2021 @ Stadium
23 2021 @ Stadium
2021
Noize MC - 27 2021 @
27 2021 @
800
powered by rockgig.net | |